Üretim aşamaları

Fonksiyonel olarak optimize edilmiş olan yaylar makina üretimi, ısıl işlem, taşlama ve yüzey işlemlerinden geçirilir.


Sarım

Yaylık çelik teller, teknik resim ve yönergelere göre sarım işleminden geçirilir ve şekillendirilir. Bu işlemlerde yayların başlangıç , bitiş noktaları ve diğer ölçüm noktaları belirlenmiş olur.

Bu esnada eğer çizim gerektiriyorsa hatve işlemi yapılmaktadır. Ve son olarak yaya istenilen ölçüde kesim işlemi yapılır.

Isıl işlem

Sarım işlemi malzeme üzerinde stres gerilimi oluşmasına neden olur. Yayda istenilen değerlerin yakalanması ve çeliğin karakteristik özelliklerine geri dönmesi için, yay üzerinde ısıl işlem yapılarak temperleme işlemi yapılması gereklidir. Yayın şekline ve malzemenin cinsine göre en iyi kalitede ürün edilebilmesi için farklı fırın tipleri ile ısıl işlem yapılmaktadır.

Kompozisyon

Malzeme esneklik limitinin üzerinde stres yüklendiğinde, yay baskı yüküaldıktan sonra eski poziyonuna geri dönmeyebilir. Bu yayın gücünde azalmaya neden olur. İstenilen uzunluğun ve hatve aralığının kalıcı olarak sağlanabilmesi için belli bir süre için baskı altında tutulması gerekmektedir. Bu işlem yay üzerindeki elastikiyet ve güç kaybının elimine edilmesine yardımcı olur.

Taşlama

Teknik resime istinaden bazı baskı yaylarının güç aktarımının daha net olabilmesi amaçlı başlangıç vebitiş noktalarında taşlama yapılıp, yüzey alanlarında daha fazla temas noktası elde edilmesi amaçlanmaktadır. Farklı malzemeler farklı taşlarla taşlanmakta olup farklı ölçülerde yaylar için yine farklı taşlama makinaları kullanılmaktadır.

Üretilen yaylar düşük toleranslarlaşu ekilde üretilmektedir:


Dolayısı ile, firma adımıza “ Hassas yay yapım fabirkası “ adını uygun gördük.

Değişik alanlarda araştırma ve geliştirme amaçlı teknik üniversiteler ile işbirliği içinde bulunmaktayız. Farklı endüstriyel alanlarda kullanılan yüksek hassasiyetli yaylar, ki bunlar arasında kontak parçaarı, enerji yüklü parçalar, vibrasyon parçaları, rulman parçaları gibi, aşağıdaki endüstriyel alanlarda kullanılmaktadırlar;


 • Mühendislik ve İnşaat
 • Takım üretimi
 • Hidrolik endüstrisi
 • Otomotiv endüstrisi
 • Ölçüm ve kontrol teknolojileri
 • Filtre ve akışkanlar teknolojileri
 • Elektrik ve Elektronik mühendisliği
 • Medikal
 • Çevre teknolojileri
 • Mobilya endüstrisi
 • İnşaat endüstrisi